نمونه کار های پیگمنتر رها

شعبه شهرک غرب

شیدینگ لب توسط پیگمنتر رها درشهرک غرب
میکروبلیدینگ ابرو توسط پیگمنتر رها
میکروبلیدینگ ابرو توسط پیگمنتر رها در شهرک غرب
خط چشم توسط پیگمنتر رها شهرک غرب
بن مژه توسط پیگمنتر رها
بن مژه توسط پیگمنتر رها در شهرک غرب
بن مژه توسط پیگمنتر رها در شعبه شهرک غرب

نظر تعدادی از مراجعین پیگمنتر رها

شماره تماس شعبه شهرک غرب

ساعت کاری و تماس شعبه شهرک غرب

8 صبح الی 6 بعد از ظهر

آدرس شعبه شهرک غرب

📍شهرک غرب - میدان صنعت - مجتمع تجاری لیدوما - طبقه هفتم - واحد 5